Bo-døgn Brædstrup

Udvidelse af eksisterende bofælleskab for voksne personer med varigt nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner. Projektet omfatter 4 boliger samt udvidelse af eksisterende fælleshus. Bygningerne er opført i røde teglsten og bølge-eternittage. Opgaven er løst som totalrådgivning.

Fakta

- BYGHERRE: Horsens Kommune - OPFØRELSESÅR: 2012 - AREAL: Beboelse: 300 kvm. / Garage – 75 kvm.