Sct. Kjeldsgården Viborg

Nybygning af friplejehjem indeholdende 40 plejehjemsboliger samt fælles- og servicearealer. Bygningerne er opført i betonelementer m. strækmetalbeklædning. Opgaven er løst som underrådgivning for Kjær & Richter, Århus. Bygningerne er opført i skalmurede betonelementer og hårdttræsbeklædning. Tage med tagpapbeklædning. Opgaven er løst som underrådgivning for Kjær & Richter, Århus.

Fakta

- BYGHERRE: Danske Diakonhjem, Vejle - OPFØRELSESÅR: 2011 - AREAL: 4.000 kvm.