Høghus Odder

Nyopførelse af 31 lavenergi familieboliger i 1 og 2 plan. Bygningerne er opført i skalmurede teglstensfacader og tagpap-tagdækning.

Fakta

- BYGHERRE: Horsens Andelsboligforening af 1954 - OPFØRELSESÅR: 2012 - AREAL: 3.000 kvm.