Intersport Horsens

Udvidelse og ombygning af eksisterende sportsforretning og nyopførelse af 15 familie- og ungdomsboliger. Byggeriet er et infill-byggeri opført i grådæmpede facadesten og tagpaptage mod Torvet og betonelementer mod bagfacaden. Opgaven er løst som arkitektrådgivning for CASA entreprise, Horsens.

Fakta

- BYGHERRE: Intersport, Horsens - OPFØRELSESÅR: 2014 - AREAL: 3.300 kvm.