Bredballe

Nyopførelse af privat villa i Bredballe. Villaen er opført som gennemmuret teglstens konstruktion suppleret med træbeklædte felter. Tagkonstruktionen - med ensidige hældning på tagflader - er beklædt med tagpap-listedækning. Arkitektrådgivningen omfatter skitseprojekt og projektering.

Fakta

- BYGHERRE: Privat bygherre - OPFØRELSESÅR: 2004 - AREAL: 265 kvm. inkl. garage